"Имахме нужда да започнем на чисто. На бяло."

6 от 13, Жури...